Διαλογισμός Αισθαντικού Σώματος του Angelic Reiki με τη Ξανθή Τσιούκα

 H Ξανθή Τσιούκα είναι πιστοποιημένη Life Coach , Usui - Karuna & Angelic Reiki Master Teacher, Theta Healing® Instructor, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης,  Krhem Sekhem MasterTeacher, Advanced Pranic Healer with Psychotherapy and Crystal Healing, Holistic Counselor & Life Coach, Σύμβουλος Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP Μaster Practitioner), Advanced Hypnotist & πιστοποιημένη σύμβουλος και θεραπεύτρια: Ανθοιαμάτων Μπαχ, Κρυσταλλοθεραπείας, Healing Codes, Akashic Records, Metamorphic Technique, Spiritual Healing, Law of Attraction, Shamanic Healing, Munay-Ki, SRT & EFT


Είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Coaching, του Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι και των: International Center of Reiki Training, American University of NLP, Science Global Foundation, American Alliance of Hypnotists, Association of Meridian Energy Therapies (The AMT) και της Αρμονικής Ζωής Ελλάδας και Κύπρου. 

Είναι από την Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Κύπρο κάνοντας σεμινάρια και συνεδρίες Life Coaching, Ρέικι, Τheta Healing αλλά και άλλων ολιστικών θεραπειών καθώς και σεμινάρια αυτογνωσίας, αυτοβελτίωσης, και προσωπικής ανάπτυξης μόνη της αλλά και σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εισηγητές, Master Teachers, Ολιστικούς Ιατρούς, και Ολιστικούς Θεραπευτές.    και των: International Center of Reiki Training, American University of NLP, Science Global Foundation, American Alliance of Hypnotists, Association of Meridian Energy Therapies (The AMT) και της Αρμονικής Ζωής Ελλάδας και Κύπρου. 

Xanthi Tsiouka is a certified Life Coach, a Holistic Consellor,a R;eiki Master Teacher, a Theta Healing Instructor and also a Khrem Sekhem Master Teacher. . She is  NLP Master Practitioner and Advanced Hypnotist, a Bach Flower Remedies Consultant, a Silva Method Graduate, a Crystal Healing Master teacher , an Advanced Pranic Healer with Pranic Psychotherapy and Crystal Healing,  and also a Certified Practitioner of Healing Codes, Karmic Reiki, Akashic Records, Theta Wave Therapy, Energy Psychology,  Law of Attraction, Spiritual Healing, Munay-Ki, Metamorphic Technique, Rejuvance, Ayurvedic Massage and EFT.


She is a member of : Hellenic Institute of Coaching, International Center of Reiki Training, Hellenic Reiki Association, American University of NLP, Global Science Foundation, Association of Meridian Energy Therapies (AMT),  American Alliance of Hypnotists, Holistic Harmony in Cyprus and Greece and Brahma Kumaris Spiritual University.


She is from Greece and for the past few years she lives in Cyprus . She is giving sessions, seminars, lectures, workshops and webinars by herself or in cooperation with other well established Master Teachers, Holistic Doctors, Therapists and Healers from all over the world.


Angelic Reiki sessions and seminars are held in Greek and English.